Služby

Naše společnost nabízí realizaci staveb vodovodů, vodovodních přípojek, plynovodů, plynovodních přípojek či kanalizačních sítí, dále výstavbu horkovodů a protlaků.

V naší nabídce je zajištění této výstavby jak malém měřítku (přípojky k rodinným domkům), či ve velkém měřítku (zasíťování celých obcí či městských částí).

Provádíme kompletní výstavbu silnic, mostů, propustků, chodníků, parkovacích ploch, dvorků a zpevněných ploch včetně vjezdů k rodinným domům. Výstavba je realizována dle požadavků investora a dle zatížení komunikace.

Stavíme i rodinné domy na klíč. Nabízíme komplexní servis. Od počátečních projekčních prací, zhotovení základové desky, napojení domu na inženýrské sítě, až po vlastní výstavbu. V nabídce máme několik typových domů a mimo to také nabízíme vytvoření individuálního projektu přesně na míru a dle požadavků našeho klienta.

Provádíme kompletní rekonstrukce bytů, především koupelen – bytového jádra, změny dispozic a další úpravy.

Nabízíme také služby uměleckého kováře, které zahrnují tvorbu bran, dvěří, zábradlí, plotů, stříšek a dalších prvků, dle požadavků klienta.

Fasády

Realizujeme fasády rodinných a panelovych domů a obecních a správních budov.

Při stavbě používáme zásadně osvědčené fasádní systémy renomovaných výrobců.

Děláme také energetický audit.

Rekonstrukce historických fasád

Provádíme kompletní opravy historických fasád včetně obnovy původní štukové výzdoby, opravy poškozených balustrád, říms, reliéfů a dalších ozdobných prvků.end.

Provádíme demolice objektů, pozemních komunikací, včetně zajištění odpadového hospodářství.

Naše společnost využívá moderní technologie zpracování odpadu, tj. drcení, třídění atd. Samozřejmostí je pro nás výroba recyklací různých frakcí vlastní drtičkou a třídičkou.

Co se týká pozemkové výstavby,provádíme kompletní dodávku výstavby objektů včetně PSV, monolitické konstrukce nebo z klasických zdících materiálů a KZS. Povrchové úpravy komunikací a chodníků provádíme z litého asfaltu, asfaltu, zámkové a žulové dlažby.

Provádíme také železobetonové základy pro dopravní značení a reklamní tabule.