O nás

Argastav s.r.o. – provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Naše společnost se zabývá prováděním staveb v dopravním a pozemním stavitelství. Naše práce je založena na politice vstřícného a serióznímu přístupu k zákazníkovi, což přináší maximální flexibilitu při kompletní realizaci Vašich požadavků.

Naší snahou je dosažení maximální kvality, za co nejnižší možnou reálnou cenu, což je veliká výhoda pro naše zákazníky.Naším cílem je dosažení přijatelné ceny pro našeho zákazníka, již dosahujeme díky nízkým režijním nákladům naší firmy.

Abychom měli jistotu kvalitně odvedené práce, staráme se nadstandardně o naše zaměstnance, jenž jsou duší naší společnosti. Dbáme na jejich vzdělávací cyklus, jelikož zkušení lidé jsou největším bohatstvím každé firmy. Jejich zkušenosti, dovednosti a zručnost dělají dobré jméno naší firmě a ovlivňují postavení podniku na trhu. Proto naši lidé procházejí vzdělávacími programy, školeními a kurzy, což pomáhá zvýšit nejen jejich praktické znalosti, ale i řemeslné dovednosti.

Naši zaměstnanci jsou vybírání tak, aby měli snahu přispět k celkovému výsledku společnosti a identifikovali se s jejími cíli. Jen díky nim naše firma neustále zvyšuje svojí výkonnost a obstává na trhu s tvrdou konkurencí. Stavební činnost je realizována průměrně40-ti vlastními zaměstnanci, jenž jsou během roku doplňováni dle potřeby konkrétní stavby a smluvně zajišťováni.

Podílíme se rovněž na realizaci zakázek, na kterých spolupracujeme s největšími firmami v oboru, jako jsou:

  • EUROVIA CS a.s.
  • Dálniční stavby Praha a.s.
  • BETVAR a.s.
  • Metrostav a.s.
  • PSPS a.s.
  • STRABAG a.s.
  • Swietelsky stavební s.r.o.
  • M – Silnice a.s.

a řadou dalších.

 

Politika kvality a environmentální politika

Politika kvality v naší společnosti je závazkem v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 a mimo jiné obsahuje vzdělávací program našich zaměstnanců, vytvoření a zdokonalování efektivního systému managementu OK Staveb, či udržování efektivních komunikačních vazeb v naší společnosti.

Environmentální politika společnosti byla přijata v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

Závazek směřuje k minimalizaci negativních dopadů vykonávaných činností na životní prostředí. Důsledné dodržování předpisů k ochraně životního prostředí na všech pracovištích naší společnosti Důraz na prevenci a zlepšování kvality životního prostředí Zaměření na vzdělávání zaměstnanců, na propagaci hodnoty životního prostředí a na zvyšování odpovědnosti každého jedince v této oblasti.